Användning av Ice Power Sport Spray som första hjälpen

Vid skadebehandling, bör R.I.C.E metoden användas: Vila, Kyla, tryck och högläge. Tryckförband och kyla minskar svullnad och kyla lindrar smärta. Högläge förebygger blodansamling i det aktuella området för skadan. Ice Power Sport Spray passar utmärkt för att användas tillsammans med tryckförband vid akuta skador:

Använda Ice Power Sport Spray tillsammans med tryckförband vid akuta skador.

Spraya ett rikligt lager av Ice Power Sport Spray på det skadade området från ett avstånd på ca 10 cm.
Placera ett kompressions bandage, som exempel ideal bandage eller liknande poröst elastiskt bandage på det skadade området
Spraya ordentligt med Ice Power Sport Spray på bandaget. På detta sätt får du både en kompression och en långvarig kyl behandling. Placera det skadade området i högläge över patientens hjärtas nivå.
Stäng